diba-admin اخبار ۱۴ فروردین ۱۳۹۵

جشنواره بزرگ ویندور آغاز شد

اولین جشنواره بزرگ ویندور آغاز شد

ویندور، جشنواره فروش خود را با سه جشنواره فروش از دوم اردیبهشت ماه مصادف با روز پدر آغاز کرده و در روز عید سعید فطر (۱۶ تیرماه) این جشنواره ها به پایان خواهند رسید.

photo

منتطر آخرین اخبار ما باشید