مقالات ۰۳ اسفند ۱۳۹۴

تولید شیشه پنجره های upvc

یکی از اصلیترین اجزای پنجره دوجداره شیشه  میباشد.

در اینجا مروری بر هر آنچه که در رابطه با مواد تشکیل دهنده، فرآیند تولید، افزودنیها ، فرآوری های مختلف برای کارایی های مختلف تاریخچه و تفاوتهاو،انواع آن .خواهیم داشت برای اطلاعات دقیق در متن زیر بروی هر آیتم کلیک فرمایید.


تاریخچه شیشه، بوراکس، خرده شیشه، سد یم سولفات، فلدسپا ر، ماسه موجود درشیشه های دو جداره پنجره یو پی وی سی، مواد خام موجود در شیشه پنجره های دو جداره upvc، شیشه پنجره دو جداره یو پی وی سی ضد گلوله، الیاف موجود در شیشه های پنجره دو جداره upvc، شیشه های ایمنی پنجره های دو جداره یو پی وی سی بدون طلق، جام شیشه پنجره های دو جداره یو پی وی سی، انواع مهم محصولات شیشه ای، انواع بطری، ترکیبات موجود در شیشه پنجره دو جداره یو پی وی سی، موادی که در تولید شیشه های پنجره دو جداره upvc بکار میروند، تصفیه کننده های شیشه های پنجره دو جداره upvc، مواد موجود در شیشه، روش های تولید شیشه